[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

سازمان سنجش آموزش کشور

 

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۳

شماره: ۵۹۰۷۸۷ / د

پیوست: دارد

 

بسمه تعالی

سال اقتصاد و فرهنگ

با عزم ملی و مدیریت جهادی

ریاست محترم شعبه اول دیوان عدالت اداری

[یادداشت دستنویس:] ۹۳/ ۱۳۶۹

با سلام:

احتراماً عطف به اخطاریه شماره ۹۳۱۳۶۹ مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳ منضم به دادخواست خانم ترانه قیامی داوطلب آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ موارد ذیل را برای بهره برداری قضایی به استحضار می‌رساند:

  1. دفتر‌چه راهنمای آزمون ورودی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتخاب شایسته‌ترین افراد در رشته‌های تحصیلی مورد نیاز کشور و هدایت داوطلبان و تخصیص امکانات آموزش عالی کشور به افراد متعهد و شایسته تدوین شده است در دفترچه راهنمای مزبور صراحتاً بیان شده است تمامی داوطلبان شرکت کننده باید دارای شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در آن باشند و در صورت فقدان شرایط و ضوابط مربوطه حق ثبت نام و شرکت در آزمون را ندارند. ضمناً طبق ضوابط و مقررات پذیرش دانشجو هر زمان مشخص شود داوطلب حقایقی را کتمان نموده یا واجد یکی از شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنما نمی‌باشد در هر مرحله‌ای از آزمون (ثبت نام، شرکت در آزمون، پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...) محروم خواهد شد.
  2. علی‌هذا در خصوص دادخواست تقدیمی و ادعای داوطلب محترم لازم به توضیح است سازمان سنجش آموزش کشور به دلیل ساختار علمی و اجرایی خاص موظف به رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد و شاکیه فوق‌الذکر، به دلیل فقدان شرایط و ضوابط عمومی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ مورد پذیرش قرار نگرفته است. لذا از ریاست محترم دادگاه تقاضا می‌شود با در نظر گرفتن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصول قانون اساسی و هم چنین شرایط و ضوابط عمومی تحصیل در رشته‌های دانشگاهی حکم به رد شکایت شاکی صادر فرمایند.

 

از طرف مهدی جمال

سرپرست دبیر خانه امور حقوقی

[امضا]

 

[مهر رسمی:]

ورود به دفتر اندیکاتور شعبه اول دیوان عدالت اداری

شماره: ۱۰۰۳

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۴

 

[یادداشت دستنویس زیر نامه]

ثبت در وقت (ناخوانا) ریاست محترم شعبه برسد

۲۰ خرداد ۱۳۹۴

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]