[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت امور اقتصادی و دارائی

دولت موقت انقلاب اسلامی

 

شماره: ۱۳۹۵۴

تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸

پیوست: -----

 

آقایان عطاءالله و محمود مؤمنی- چالوس

پاسخ نامه‌های مورخ ۶ اسفند ۱۳۵۷ و ۱۹ اسفند ۱۳۵۷ موضوع وارد آمدن خسارت به محل اجاری سابق اداره امور اقتصادی و دارائی چالوس چون خسارت مذکور در نتیجه حمله و هجوم عمومی مردم بوده و اداره مذکور هیچ‌گونه دخالتی در این امر نداشته و خود نیز متحمل خسارات فراوانی شده است لذا تقاضای شما از این اداره مبنی بر جبران خسارات مورد ادعا قانوناً موجه نمیباشد.

/ ب ۹ فروردین ۱۳۵۸

 

ابوالقاسم گرادانی

مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان مازندران

[امضا]

۱۱ فروردین ۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]