[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

تاریخ  ١٠ مرداد ۶۱

پیوست .۲۸۴/-١٣

بسمه تعالی

کسی که شکیبائی کند پیروز است. (نهج‌البلاغه)

 

خانم شرقیه ایمانیان

به پیوست رونوشت رأی شماره ٢ مورخ ٢٣ خرداد ۱۳۶۱ هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمانهای وابسته بشما ابلاغ میگردد.

 ضمناً یادآور میشود که برابر تبصره ماده ۴۹ قانون بازسازی دفتر طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و مزایا بعنوان اقامتگاه قانونی شما محسوب و این ابلاغ بعنوان ابلاغ قانونی تلقی میشود.

از طرف امیر عابدینی

مشاور دبیر کل سازمان و سرپرست مدیریت امور عمومی

[امضا]

آدرس محل کار: دفتر طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و مزایا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]