[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

جمهوری اسلامی ایران

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

 

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۶۱

شماره حکم: ۱۱۰۸

 

پرونده متهمین ۱- قلی ارجمند ۲- رضوان الله ارجمند ۳- وجیه الله ارجمند ۴- سعدالله ارجمند ۵- میثاقیه ارجمند در دادگاه شعبه ده انقلاب اسلامی مرکز رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات سلطانعلی ارجمند و اینکه متهمین همگی بهائی و متواری بوده و در دیار کفر بسر میبرند، لذا نامبردگان فوق از امان جمهوری اسلامی ایران خارج شده‌اند و نظر به مصادره کلیه اموال باقیمانده آنان می‌دهد./م

 

شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب اسلامی مرکز

واقع در [ناخوانا]

[مُهر]

شعبه تهران ده

 

[امضاء]

[مُهر]

دفتر دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]