[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

با توجه به متن حکم صادره چنانچه ادعای توبه و تشرف به دین مبین اسلام را داشته یا دارید بایستی دو مرحله ذیل انجام شده و نتیجه به شورای پذیرش تسلیم گردد:

۱ – به حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی مراجعه نموده و طی مراحل مربوطه به دین مبین اسلام مشرف شوید.

۲ – پس از انجام بند ۱، در روزنامه‌های کثیرالانتشار صبح و عصر کشور (مانند اطلاعات، کیهان، جمهوری اسلامی و ...) مشرف شدن خود را همراه با عکس در دو نوبت با فاصله یک هفته درج نمائید.

بدیهی است پس از انجام دادن دو مرحله فوق و ارائه نتایج به شورای پذیرش در حکم صادره تجدیدنظر شده و نتیجه متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

 

شورای پذیرش

[مهر رسمی]

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]