[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۶۴ – ۳ ربیعالثانی ۱۴۰۶ – ۱۶ دسامبر ۱۹۸۵

[شماره:] ۱۷۷۶۴

[صفحه:] ۳

 

نماینده دائمی ایران در سازمان ملل

تصویب قطعنامه سازمان ملل علیه ایران با یک سوم آراء نشان میدهد که قطعنامه از حمایت جامعه بینالمللی برخوردار نیست

...دکتر رجایی خراسانی طی مصاحبهای با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در واشنگتن تهیه و تصویب قطعنامهی فوق را یک حرکت واضح سیاسی توسط کشورهای خاصی علیه جمهوری اسلامی خوانده...

...در بخش دیگر این مصاحبه دکتر رجایی همچنین به مفاد قطعنامه مذکور و لحن بسیار نرم آن اشاره کرده و تأکید نمود: بر خلاف قطعنامههای دیگری که صریحاً تخلف از حقوق بشر را در کشورهای دیگر مورد اشاره قرار میدهد، در قطعنامه ایران تنها به شایعات و اتهاماتی که در مورد حقوق بشر علیه ایران است و ابراز نگرانی از آنها اشاره شده که این اتهامات را افراد مغرض مانند: منافقین و بهائیان دادهاند که هیچگونه اساس و پایهای ندارند و بنابراین، این قطعنامه که علیرغم لحن بسیار نرم آن تنها ۵۳ رای میآورد، در واقع شکست خورد...

در این مصاحبه رجایی همچنین به موفقیتهای نمایندگی ایران در سازمان ملل در تغییر تعداد قابل توجهی از آرا به نفع جمهوری اسلامی اشاره کرد.

از سوی دیگر نمایندهی دائمی ایران در سازمان ملل طی گفتگوئی با واحد مرکزی خبر در مورد چگونگی تهیهی قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و رأی‌گیری در مورد آن گفت:

این قطعنامه توسط کشورهای غربی بخصوص آمريكا و انگلیس و حامیان آنها و در حمایت از منافقین و بهائی‎ها تهیه شده بود، در بند نهائی این قطعنامه بصراحت از فرقه ضاله بهائیت نام برده شده است و امضاء کنندگان آن عبارتند از: استراليا، مکزیک، کانادا، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، نروژ و انگلیس و چند کشور گمنام.

آمریکا این قطعنامه را امضاء نکرده بود، ولی از حامیان پر و پا قرص آن بود و بطوریکه نماینده آمریکا در کمیته سوم بصراحت از فرقه ضاله بهائیت حمایت کرد و از همه کشورها خواست تا علیه کشور جمهوری اسلامی ایران موضعگیری کنند.

...تعدادی از گروههای ضد انقلاب مثل منافقین و بهائیها از دو ماه پیش در نیویورک جمع شده بودند و با چندین نمایندگی تماس گرفته و حتی به برخی از کشورهای مجاور مسافرت کرده بودند و از کلیه افزارهای تبلیغاتی و دروغ و افترا، استفاده کردند و با کمک برخی از کشورها حتی به داخل سازمان ملل راه یافتند و در کمیتههای سازمان حضور داشتند...

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]