[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۳۱۳

تکشماره ۱۵ ریال

 

شب‌هنگام، در دهکده «نوک» بیرجند

نقابپوشان، یک زن و شوهر روستایی را کشتند

بیرجند - خبرنگار اطلاعات

عده‌ای نقابدار شبانه به خانه مسکونی پیرمردی در روستای «نوک» ۳۲ کیلومتری بیرجند حمله کردند و پیرمرد را با ضربات مشت و چوب بقتل رساندند. این عده همسر وی را نیز به آتش کشیدند که او هم بر اثر سوختگی جان سپرد.

این زن و مرد ۵۲ و ۶۲ ساله بودند و شکر صحراگرد و محمدحسین معصومی نام داشتند که سالیان دراز در این روستا به کار کشاورزی مشغول بودند. پرونده این جنایت فجیع در شعبه بازپرسی دادسرای بیرجند تحت رسیدگی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]