[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] میزان

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۸۰

 

والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان

 

نقابداران، یک زن و شوهر را بقتل رساندند

بیرجند – خبرنگار میزان: عده‌ای نقابدار شبانه به یک خانه مسکونی در روستای "نوک" در ۳۲ کیلومتری بیرجند حمله کردند و صاحب خانه را که یک کشاورز ۶۲ ساله بود با ضربات چوب و مشت بقتل رساندند و همسر ۵۲ ساله وی را به آتش کشیدند که پس از انتقال به بیمارستان امام رضا (ع) در بیرجند در اثر سوختگی شدید، وی نیز در گذشت. مقتولین که محمد حسین معصومی و لشکر [شکر نساء] صحراگرد میباشند، سالیان دراز در این روستا سکونت داشتند و از راه کشاورزی امرار معاش می ‌نمودند.

پرونده این جنایت فجیع در شعبه بازپرسی دادسرای بیرجند تحت رسیدگی می‌ باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]