[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

شمارۀ: ۱۲۰۴

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۳۰

محرمانه

پیوست: دو برگ

 

وزارت کشور

چون معمولاً در ماه‌های محرّم و صفر تحت عنوان عزاداری اختلافات مذاهبیهم به میان می‌آمد، این جانب قبل از حلول ماه محرّم به منظور جلوگیری از پیش‌آمدهای احتمالی، مراتب را به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و شهربانی و ژاندارمری و هیأت علمیّهٴ اصفهان اعلام داشتم که مراقبت نمایند تحت این عنوان اختلافی پیش نیاید. (رونوشت نامهٴ شمارۀ ۱۱۲۴۳ – ۳۰ شهریور ۱۳۳۰ استانداری ضمیمه است.) در ایّام عاشورا چون از نجف‌آباد (مرکز بهائی‌ها) اطّلاع رسیده بود که ممکن است اختلافی ایجاد شود، از لشکر تقاضا شد عدّه[ای] سرباز برای مراقبت و تشریک مساعی با مأمورین انتظامی به آن جا فرستاده شود و لشکر هم عدّه[ای] را در روزهای تاسوعا و عاشورا فرستاد، ولی بعداً آنها را به شهر اعزام و در نتیجه روز جمعه ۲۶ مهر ۱۳۳۰ یک نفر بهائی را در آن‌جا به قتل رسانیده‌اند. رونوشت گزارش شمارۀ ۲۵۶۷ شهربانی جهت استحضار به پیوست ایفاد و علاوه می‌نماید که اگر کمک لشکر در این قبیل موارد مضایقه شود، با قلّت نفرات پاسبان و ژاندارم این جانب به هیچ‌وجه نمی‌توانم در مواقع لازم مسؤولیّت انتظامات استان را به عهده بگیرم و تقاضا دارم در این باب توجّه مخصوص و فوری مبذول گردد.

استاندار استان دهم، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات، ۱ آبان

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۷۳۵۵، تاریخ: ۱ آبان ۱۳۳۰]

[حاشیهٴ ۳:] به عرض مقام وزارت برسد، ۱ آبان ۱۳۳۰

[حاشیهٴ ۴:] فوری شرحی به وزارت جنگ نوشته شود و گزارش هم به جناب آقای نخست وزیر بدهید به استانداری هم جواب داده شود که مراتب به وزارت جنگ اشعار شد. اوّل آبان.

[حاشیهٴ ۵:] آخر وقت ۲ آبان به دفتر انتظامات رسید، ۲ آبان

[حاشیهٴ ۶:] آقای سلطانی اقدام فرمایید. ۵ آبان ۱۳۳۰

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]