[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] آذر – دی ۱۳۳۱

[شماره:] ۸ و ۹

[صفحه:] ۲۴ ۲۳

 

اخبار داخل ایران

طبق اطّلاعاتی که اخیراً واصل گردیده است، معاندین و مخالفین امرالله و عناصر آشوب‌طلب و مفسده‌جو در نقاط مختلفه به ایذاء و اذیّت و قتل و غارت احبّای مظلوم و ستم‌دیده قیام نموده‌اند. از آن جمله در قریهٴ افوس از توابع اصفهان، روز پنج‌شنبه دوّم بهمن ماه ۱۳۳۱ جمع کثیری به منازل احبّاء ریخته، عدّه‌ای را در حدود یک صد نفر، سخت مضروب و مجروح ساخته و دو نفر از احبّای مخلص و خدوم جناب ابوالقاسم کیخایی و جناب حاجی بنده را به طرز فجیع و دل‌خراشی به شهادت رسانده‌اند و اموال بهائیان را یا غارت کرده یا آتش زده‌اند. در نتیجهٴ این اعمال وحشیانه، جمعی زن و اطفال بی‌گناه در این فصل زمستان بی‌خانه و لانه شده، با سرما و گرسنگی و وحشت و اضطراب دست به گریبان هستند. نظیر همین وقایع در اسکندری نقطهٴ دیگر از محال اصفهان رخ داده و اعدا انبار غلّهٴ یکی از احبّا را آتش زده و یاران را مورد شتم و ضرب قرار داده‌اند.

در نجف‌آباد نیز روز به روز بر تعدّی و تعرّض اعدا نسبت به احبّا افزوده شده و از سبّ و لعن و ضرب یاران و آتش زدن درهای منازل و نهب اموال آنان کوتاهی نمی‌کنند.

البته احبّای مظلوم که مورد این همه مظالم واقع شده‌اند، نزد اولیای امور در محل دادخواهی نموده‌اند، ولی طبق آن چه مشاهده می‌شود، تا کنون نتیجه محسوس از تظلّم آنان مترتّب نگردیده و معلوم نیست مأمورین مربوطه برای حفظ رعایای بی‌گناه چه اقدام مؤثّری معمول داشته‌اند.

در مرکز نیز وقایع اسف‌انگیز فوق به عرض اولیای امور رسیده و صدور اوامر مؤکّده در جلوگیری از تعدّیات و تعرّضات و هم‌چنین تنبیه و مجازات مقصّرین تقاضا شده است و انتظار می‌رود که اولیای محترم امور با در نظر گرفتن مصالح عالیهٴ کشور که همانا اجرای عدالت و استقرار امنیّت و احقاق حقّ مظلومین است، به دادخواهی عدّه‌ای از افراد این کشور ترتیب اثر خواهند داد و مسبّبین و محرّکین و مرتکبین این وقایع خونین را به مجازات قانونی خواهند رساند و بدین‌وسیله از تکرار نظایر آن جلوگیری خواهند نمود.

ما بهائیان مطابقاً لِما أمَرنا مَحبُوبنا الأبهی در این موارد، اوّل توکّل به حقّ جلّ جلاله نموده و سپس به موجب دستورات مبارکه به اولیای امور متوسّل و متشبّث می‌شویم و در عین حال برای تنبّه جهّال و مغرضین و مخالفین امر حضرت ربّ البریّه دعا می‌کنیم.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]