[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان هواپیمائی کشوری

 

شماره ٤٣

تاریخ: ٢٠   اردیبهشت ١٣٦٠

پیوست -----

 

بسمه تعالی

 

خانم ملوک کوثری

برابر فتوای علمای شرع مقدس اسلام نظر باینکه دین بهائی جزو هیچ‌یک از ادیان رسمی جمهوری اسلامی نمیباشد و حتی استخدام این‌چنین اشخاصی در قانون اساسی طاغوت ممنوع و استخدام آنها غیرقانونی بوده است کلیه کسانی که پیرو فرقه بهائیت میباشند نمی‌توانند در نظام جمهوری اسلامی از حقوق ( بیت‌المال )استفاده نمایند . لذا عمل قطع حقوق شما از روی آگاهی کامل و برابر قوانین اسلامی بوده است ./ ف

غلامرضا اعلمی

[امضا]

 

تهران- فرودگاه بین‌المللی  مهرآباد

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]