[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

سازمان منطقه‌ای بهداری استان تهران

 

بنام خداوند متعال

[مهر:] محرمانه

 

شماره ۲۸۹ / م

تاریخ ۱ مرداد ۶۳

پیوست -----

 

مدیریت کل کارگزینی سازمان

سلام‌علیکم

احتراماً با توجه به نامه شماره ۱۰۹۷ / م – ۲۱ تیر ۶۳ حراست وزارت بهداری، چون نامبردگان زیر پیرو فرقه ضاله بهائیت می‌باشند. خواهشمند است دستور فرمائید جهت قطع حکم حقوقی افراد فوق‌الذکر اقدام لازم به عمل آید.

 

۱ بها الدین اخلاقی منفرد فرزند عزیزاله شماره تسجیل [حذف شده] تاریخ تسجیل ۲۰ فروردین ۱۳۲۸ تهران

۲ حسام‌الدین بصاری فرزند میرزا باقر شماره تسجیل [حذف شده] تاریخ تسجیل ۸ فروردین ۱۳۲۶ بابل

۳ عزت روحانی کمره (کمیری) فرزند حسن شماره تسجیل [حذف شده] تاریخ تسجیل ۲۷ تیر ۱۳۴۲ تهران

۴ جمیله ذربین ایرانی فرزند حسن شماره تسجیل [حذف شده] تاریخ تسجیل ۲۱ تیر ۱۳۲۶ خراسان

۵ ولی اله صفتیان فرزند علی شماره تسجیل [حذف شده] تاریخ تسجیل ۲۳ مرداد ۱۳۲۹ شیراز

۶ ایرج محبت آئین فرزند عبدالوهاب شماره تسجیل [حذف شده] تاریخ تسجیل ۱۳ فروردین ۱۳۲۹ تهران

۷ عزت اله (عزیزاله) روحانی فرزند وجیهه اله شماره تسجیل [حذف شده] تاریخ تسجیل ۸ فروردین ۱۳۲۹ تهران

۸ بدیعه پارسائی (پارسیانی) فرزند بهرام شماره [حذف شده] تاریخ تسجیل ۶ آبان ۱۳۲۹ تهران

[تعدادی یادداشتهای دستنویسی در داخل لیست] [ناخوانا]

 

حراست بهداری استان تهران

[مهر رسمی] حراست بهداری استان تهران

[امضا]

رونوشت مدیریت عامل سازمان جهت اطلاع

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

[ناخوانا]

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

[ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]