[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش استان فارس

 

مدیریت آموزش و پرورش

شهرستان آباده

 

شماره ۱۶ /۵۰۹۱۲ / ۲۳۲۰

تاریخ ۱۸ بهمن ۸۲

پیوست -----

 

به نام خدا

جناب آقای عین اله صمیمی آموزگار بازنشسته

سلام علیکم

احتراماً عطف به مرقومه مورخه ۱۲ بهمن ۸۲ جنابعالی، به اطلاع می رساند صرف نظر از اینکه شفاهاً به مسئول روابط حقوقی این مدیریت، بدلیل داشتن اعتقادات قلبی به بهائیت اعلام نموده اید، با وجود توصیه های مقامات ذی ربط در گذشته حاضر نگردیده و من بعد نیز حاضر نیستید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار مسلمان بودن خویش را اعلام فرمائید. اما در مدارک ارائه شده از ناحیه جنابعالی نیز نکته مثبته یا برائتی در این راستا وجود ندارد تا بر اساس آن موجبی جهت پی گیری ایجاد شود و همچنین چون تاکنون حکمی از مراجع قضایی در خصوص تصمیمات متخذه مبنی بر حق بودن یا نبودن از ناحیه شما ارائه نشده است. لذا این مدیریت تکلیفی جهت پی گیری خواسته مطروحه ندارد/ خ

 

علیرضا فرود

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آباده

[امضا]

رونوشت:

مسئول روابط حقوقی جهت اطلاع

 

نشانی: خیابان امام خمینی

تلفن: ۴ – ۳۳۳۱۰۶۱

دورنگار: ۳۳۳۰۸۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]