[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۱۹۱۱۹

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۵۸

پیوست -----

 

[آرم]

سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان بوشهر

شبکه بهداری و بهزیستی بوشهر

بسمه تعالی

دولت جمهوری اسلامی ایران

خانم شکوه شادروان وکیل خانم نیره شادروان

موضوع: لغو حکم

باز گشت به تلگرام مورخ ۱۸ مهر ۱۳۵۸ و با توجه به تحقیقاتی که معمول گردید‌ه چون خانم نیره شادروان از مبلغین و افراد فعال فرقه ضاله بهائی بوده و برابر مقررات مملکتی اصولاً استخدام مشارالیها مجوزی نداشته بدین لحاظ احکام ضریب افزایش حقوقی بازنشستگی وی لغو و از این پس هیچگونه حقوقی بوی پرداخت نخواهد شد بدیهی است مراتب به اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان بوشهر و وزارت متبوع اعلام میگردد شایسته است مراتب را به نامبرده ابلاغ فرمایند. س

دکتر سلیمانی

مدیر عامل

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]