[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان هواپیمائی کشوری

 

شماره: [ناخوانا]

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۶۰

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

آقای محمد نخعی کارمند بازنشسته سازمان هواپیمائی کشوری

 

بازگشت بنامه مورخ ۲ خرداد ۱۳۶۰ در مورد عدم واریز حقوق بازنشستگی شما باطلاع میرساند نظر باینکه فرقه ضاله بهائیت جزء هیچیک از ادیان رسمی کشور ایران نیست و همچنین در رژیم سابق استخدام بهائی‌ها غیرمجاز بوده برابر فتوای شرع مقدس اسلام کارمندان بهائی نمیتوانند از بیت‌المال مسلمین استفاده نمایند لذا پرداخت حقوق بازنشستگی بشما مقدور نیست. / ح

غلامرضا اعلمی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

 

 

تهران – فرودگاه بین‌المللی مهر آباد

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]