[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کار و امور اجتماعی استان فارس

اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس

 

شماره: ۱۵۶۶۲

تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۶۸

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

آقای عباسعلی زارعیان جهرمی

 

بازگشت به نامه مورخ ۲۵ شهریور ۶۸ بدینوسیله به آگاهی می‌رساند

رسیدگی به اختلافات ناشی از قوانین تأمین اجتماعی و مسئله قطع مستمری باز‌نشستگی در صلاحیت این اداره کل نمی‌باشد. در این خصوص می‌توانند به سازمان تأمین اجتماعی و ارگانهای ذیصلاح رجوع فرمائید. /پ

 

محمدمهدی انتشاری

مدیریت کل کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای فارس

از طرف صفر پور

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]