[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره ۱۳۷۷۶۹

تاریخ ۴ تیر ۷۴

پیوست -----

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

از: سازمان بیمه و بازنشستگی (مدب)

به: سرکار استوار یکم بازنشسته حشمت‌الله محّرم

موضوع: پاسخ گزارش ارسالی مورخه ۱۶خرداد ۷۴

 

محرمانه

باستناد نامه شماره ٢١-١/ ۵-۶۰۳مورخه ۲۴ فروردین۱۳۶۰وزارت دفاع (آج) حقوق بازنشستگی سرکار به علت پیروی از فرقه ضاله بهائیت از تاریخ ١ اردیبهشت۱۳۶۰قطع گردیده لذا هیچگونه اقدامی از طریق این سازمان مقدور نمی‌باشد.

[ناخوانا]

سرتیپ کمال‌الدین امامی

از طرف: [اسم و امضا]

٣٠ خرداد ۷۴

[تعرفه اداری پرداخت شد]

نشانی: [آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]