[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تهران بتاریخ ١٠مهر ۶۱

کارگزینی شماره ٣/

٢١١٩

خواهشمند است در پاسخ باین شماره اشاره فرمایید

ف.خ

بانک ملی ایران

شرکت سهامی با سرمایه بیست و پنج میلیارد ریال که تمام آن پرداخت شده است

شماره ثبت در دفاتر شرکتها ۶۰- در دفتر ثبت تجارتی ۹۴۶

مرکز: تهران

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعالی

آقای احمد ادب

با توجه به نامه شماره ۴۴۴/ب مورخ ۴  مهر۱۳۶۱ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانک ملی باطلاع میرساند حقوق بازنشستگی شما بعلت انتساب به فرقه ضاله بهائیت قطع شده است.

بانک ملی ایران

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]