[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ - ٣٠ جمادی الثانی ۱۴۰۱

[شماره:] ۱۱۲۷۶

[صفحه:] ۹

 

جاسوسه وعامل صهیونیسم جهانی

قدسیه وحدت همسر سرهنگ معدوم یدالله وحدت که به جرم جاسوسی و همکاری با صهیونیسم جهانی به حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به حبس ابد محکوم شد.

۳ جاسوس معدوم آمریکا و صهیونیسم

ستار خوشخو، سرهنگ یدالله وحدت، امان الله [احسان الله] مهدی زاده

سرهنگ یدالله وحدت، احسان الله مهدی زاده و ستار خوشخو ۳ جاسوس بین المللی آمریکا وعامل صهیونیسم جهانی که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز تیرباران شدند. لازم به یادآوری است که خبر اعدام این جاسوسان در کیهان روز شنبه به چاپ رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]