[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

ادارۀ کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

شماره ۵ /۲۳۸۵۰

تاریخ ۱ اسفند ۶۰

پیوست -----

 

خانم قدسیه مظفرینژاد

عطف بنامه مورخ ۹ بهمن ۶۰ به ضمیمه فتوکپی پینوشت مقام مدیریت کل در ذیل نامه خودتان جهت اطلاع شما ارسال میگردد. ن

سرپرست اداره کارگزینی استان - سلیمانی مقدم

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

آدرس کوچه حافظ «قسمت شرقی» روبروی دبستان ۱۷ شهریور باغ خانم مظفری نژاد

 

[اصل نامه خانم مظفرینژاد و پینوشت]

تاریخ ۹ بهمن ۱۳۶۰

مقام محترم مدیر کلّ آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

احتراماً باطلاع میرساند در روز یکشنبه ۸ بهمن ۶۰ ساعت ۵/۱ بعد از ظهر سه نفر جوان که خود را کارمند آموزش و پرورش معرفی کرده و از ذکر نام خود امتناع نموده باتفاق فراش مدرسه راهنمائی (علامه اقبال لاهوری) از دیوار منزل شخصی و زراعتی اینجانب (واقع در انتهای شرقی کوچه حافظ روبروی دبستان دخترانه ۱۷ شهریور) بالا آمده و بدون اجازه داخل منزل من شده و به بنده اجبار داشتند که شما باید هر چه زودتر منزل خود را تخلیه نمائید.

چون قضیه خطرناک و یا مشکوک بنظر میرسید و برای اینجانب که یک زن با دو فرزند دخترم زندگی میکنم ایجاد ناراحتی و عدم آسایش نموده است لهذا خواهشمند است موضوع بنحوی پیگیری گردد تا دیگر بار در جمهوری عدل اسلامی شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

 

با آرزوی توفیق در اجرای قانون

قدسیه مظفرینژاد

امضاء

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه سمت راست صفحه]

کارگزینی: در جواب مرقوم فرمائید که اولاً این افراد حکم دادگاه انقلاب را در دست داشته و به رؤیت این شخص بهائی رساندهاند و در جواب گفته است اشکالی ندارد اگر من بخاطر بهائی بودنم باید تخلیه کنم سر و جانم بفدای بهائیت ثانیاً هر چه درب باغ را زدهاند اعتنائی نکرده است. ثالثاً ابتدا جوانیکه در وسط محوطه مشغول کار بوده صدا کرده و با او صحبت کردهاند و خانه این فرد بهائی که طبق حکم دادگاه بهیچ وجه حق مالکیت ندارد در گوشهای از محوطه ۱۲۰۰۰ متری قرار دارد ادعای وی مبنی بر اینکه وارد خانه وی شدهاند کذب است.

امضاء

۱۷ بهمن

 

[یادداشتهای دستنویسی در پائین صفحه]

برادر حسین پور

بنظر مقام مدیریت کلّ برسانند

 

ورود به دبیرخانه آموزش و پرورش

شماره ۲۳۸۵

تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۶۰

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

معاون مالی و اداری

۱۰ بهمن ۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]