[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری سیستان و بلوچستان

فرمانداری چابهار

 

تاریخ: ۳ خرداد ۵۸

شماره: ۴۳۲

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

 

از: فرمانداری شهرستان چابهار

به: مقام محترم استانداری اسلامی استان سیستان و بلوچستان

موضوع:

محترماً عطف بمرقومه شماره ۱۷/۱۲۷/۱/۷۰۳- تاریخ:] ۲۰ اسفند ۵۷ به استحضار می‌رساند آقای محمد تاب مسئول امور سیاسی و انتظامی فرمانداری که سالها است در پستهای مختلف در فرمانداری و بخشداریهای تابعه انجام وظیفه مینماید یکی از کارمندان صدیق و مطلع فرماندار است که تاکنون امور محوله را با کمال صداقت انجام و فرمانداری از طرز کار وی نهایت رضایت را دارد و با توجه به وضع کنونی که اغلب کارکنان در صدد انتقال از این شهرستان میباشند وجود وی از هر لحاظ در فرمانداری ضروری میباشد و از اینکه نامبرده مورد بی‌مهری افراد غیرمسئول قرارگرفته مطلبی است که ارتباطی با فرمانداری در امور انجام وظائف اداری وی ندارد.

سرپرست فرمانداری شهرستان چابهار. ملکزاده

[امضا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]