[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه شیراز

دانشکده پزشکی

شماره ۷۳۷۶/ ۶

تاریخ ۱۶ دی ۶۰

پیوست-----

 

بسمه تعالی

بحمدالله ایران امروز مستقل است و هیچ قدرتی در ایران دخالت ندارد. "امام خمینی"

 

جناب آقای دکتر احراری

رئیس داروخانه بیمارستان حافظ:

بدین وسیله از مساعی جنابعالی در خصوص تهیه و ساخت قرص کربنات لیتیوم که مورد استفاده بیماران روان پزشکی قرارگرفته است قدردانی میشود. ص

دکتر رضا قریب

[امضا]

رئیس دانشکده پزشکی و دبیر شورای مدیریت جهاد پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]