[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۲/۴۹۵- ۳

تاریخ: ۱۴ بهمن ۵۸

پیوست: -----

[آرم] شاهنشاهی

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده

 

آقای حسین اعلائی نامه‌رسان هنرستان

چون بر اساس گزارش شماره ۲۱۷۴- ۴ بهمن ۵۸ هنرستان فنی بازرگان اولیاء امور از شما کمال رضایت را دارند بدین‌وسیله از جنابعالی قدردانی می‌شود. / ص

 

رئیس اداره آموزش و پرورش انقلاب اسلامی آباده- ناجی

[امضا]

 

گیرنده رونوشت:

هنرستان فنی بازرگان عطف به ۲۱۷۴ - ۴ بهمن ۵۸

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]