[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ -----۱۳۴

شماره -----

پیوست -----

 

[آرم] شیر و خورشید

وزارت بهداری

انجمن بهداری شهرستان کرج

 

آقای دکتر عزت‌الله فروهی – متخصص آنستریوزی [آنستزیولوژی] بیمارستان کمالی

بدین‌ وسیله بیمارستان کمالی از خدمات، همکاری‌های جنابعالی که از ۸ فروردین ۴۹ تا ۸ خرداد ۴۹ در بیمارستان کمالی انجام داده‌اید و همچنین از حسن اخلاق و وظیفه شناسی شما قدردانی و اظهار تشکر نموده موفقیت شما را آرزو دارد.

رئیس بیمارستان – دکتر دادگری

[امضا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]