[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] شیر و خورشید

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

هیئت مرکزی کل

اداره کارگزینی

 

تاریخ ۱۳ [بهمن] ماه ۱۳۴۸

پیوست -----

شماره ۱٣ / ۱۷۴۵۲

خواهشمند است در پاسخ به این شماره اشاره فرمائید

 

گواهی:

گواهی می‌شود آقای دکتر عزت اله فروهی از تاریخ بیست و سوم آبان ۱۳۴۵ لغایت بیست و نهم مهر ۱۳۴۶ بسمت متخصص بیهوشی در بیمارستان جمعیت شیر و خورشید سرخ اهواز مشغول خدمت بوده‌اند و خدمات ایشان مورد رضایت است. ر

از طرف رئیس کارگزینی کل – شریفی

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]