[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

 

تاریخ: ۱۴ مرداد ۶۱

شماره: ۲۶۲۷

پیوست: -----

 

دفتر هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز

بازگشت به نامه شماره ۳۸۹۳ /۱- ۲۶ تیر ۶۱. مربوط به آقایان دکتر حکیمیان و دکتر حبیبی.

مقام وزارت ذیل نامه فوق مرقوم فرمودند: " برادر بزرگوار جناب آقای دکتر شیبانی، پزشکان ذکر شده بدون اینکه استخدام شوند به‌طور روزمزد مدت طرح خودشان را، با تعهد اینکه هیچ‌گونه فعالیت فریبکاری و تبلیغی نداشته باشند، باید انجام دهند. بعداً می‌توانند آزاد کار کنند. دادن پروانه بدون انجام طرح خلاف قانون است".

خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به استحضار جناب آقای شیبانی رسانده شوند.

 

حسن بنکدار

مدیرکل دفتر وزارتی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

به اطلاع پزشکان مذکور برسد.

[امضا] ۱۸ مهر ۶۱

 

[اثر مهر در پایین صفحه]

۳۹۷۸

۱۶ مرداد ۶۱

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

[ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]