[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۴ مهر ١٣۵۸

 

بسم الله الرّحمن الرحیم

 

ساکنین بهائی حسن آباد باقراُف

طبق دستور جهاد سازندگی مورخه ١٨ مهر ١٣۵۸ شورای انجمن اسلامی حسن آباد باقراُف تشکیل گردید.

بنا به پیشنهاد اهالی مسلمان و دستور آقای حسن طباطبائی پیشنماز وقت با نشست شورا و دستور قطعی جهاد سازندگی تعیین تکلیف حمّام که جزء اصول دین مبین اسلام است در مدّ نظر قرار گرفت.

بطوریکه اطلاع کامل دارید در این قریه دو حمّام مشترک بین مسلمان و بهائی است که هر دو مخروبه و بلا استفاده می‌باشد بنا به تصویب شورا و دستور قطعی جهاد سازندگی قرار بر این شد که هر دو حمّام قیمت شود و به نسبت افراد مسلمان و بهائی تقسیم شود. لذا مستدعی است هر چه زودتر جهت جواب کتبی نامه اقدام و یا حضوراً در جهاد سازندگی شهری جواب داده و نتیجه را بمدّت ٢روز باین شورا ارسال دارید.

اعضای شور اسلامی حسن آباد

١-محمد کاظم جعفری [امضا]

٢-محمد محمودی دانش [امضا]

٣- علی ضمیر [امضا]

۴-حسام ملوکانه [امضا]

۵-حسین ابراهیمی [امضا]

 

رونوشت جهت اطلاع

١-جهاد سازندگی

٢-انجمن اسلامی حسن آباد

٣- کلیه بهائی‌های حسن آباد باقراُف (ساکنین قریه)

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]