[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] نبرد ملت

[تاریخ:] ۵ خرداد ۱۳۵۸[۱]

[شماره:] ۱۸

 

فرمانداری نظامی یا دارالتبلیغ اسلامی

پس از اشغال حظيرةالقدس سابق کانون فساد و فتنه دار و دسته اجنبی پرست و غیر قانونی بهایی و ویران نمودن گنبد منحوس آن برای استفاده از این محل افکار مختلفی پیدا شده. یکی این است که چون فرمانداری نظامی محل مستقلی که مناسب با فعالیتهای آن باشد در اختیار ندارد این محل به فرمانداری نظامی واگذار شود.

اکنون از طرف مقامات روحانی و بعضی عناصر دولتی نیز این فکر پیش آمده است که محل مزبور برای تأسیس یک دانشکده و دارالتبليغ اسلامی اختصاص داده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [ظاهراً اصل مقاله در ۱۳ خرداد ۱۳۳۴ در شماره ۱۱۸ همین روزنامه چاپ شده است.]