پیمان سبحانی

متولد ۱۳۵۰ در سیستان و بلوچستان

در تاریخ ٨ اردیبهشت ۱۳۶۵ در سراوان، سیستان و بلوچستان به قتل رسید

 

پیمان سبحانی در یک خانوادۀ بهائی متولد شد.  در مورد کودکی او اطلاع زیادی در دست نیست، جز اینکه خانواده‌اش به نیت ترویج آئین بهایی، ۲۵ سال در سیستان و بلوچستان ساکن بودند و مغازۀ کوچکی را اداره می‌کردند.

در روز ٨ اردیبهشت ۱۳۶۵، مردی برای خرید پشم قالی به مغازۀ آن‌ها می‌آید و از پدر او، روح‌الامین تقاضا می‌کند باهم اجناس را به محلی در نزدیکی مغازه ببرند.  پیمان نیز برای کمک به همراه آنان، با وانت به طرف محل حرکت می‌کند.  در میان راه، مشتری از روح‌الامین می‌خواهد که دو دوست دیگرش را که در کنار جاده بودند سوار کند. به محض توقف، دو مرد که هر دو مسلح بودند، کلید وانت را از روح‌الامین می‌گیرند، و پدر و پسر را دست و چشم بسته به منطقه‌ای بیابانی می‌برند، بعد مرد چهارمی نیز می‌رسد. مردان مسلح پیمان را در فاصله‌ای نگاه می‌دارند، پدرش را سخت می‌زنند و از لبۀ کوه به پائین پرتاب می‌کنند. ١٨ ساعت بعد، روح‌الامین را رانندۀ کامیونی پیدا می‌کند و به بیمارستان می‌برد.  دو روز بعد، پلیس جسد پیمان را در بیابان پیدا می‌کند، که دست و پایش بستۀ و بدنش به شدت کوبیده و بریده بود. پیمان در زمان مرگ ۱۵ سال داشت.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)