[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پیک ایران

[تاریخ:] ۶ خرداد ۱۳۸۸

 

به مزایده گذاشتن قبرستان بهاییان در مازندران

قبرستان بهائیان روستای ایول واقع در جاده ی ساری- کیاسر- به طرف سمنان کیلومتر ۱۸ برای فروش به مزایده گذاشته شد.

این مطلب از طریق دو روزنامه ی کثیرالانتشار همشهری و ایران از تاریخ ۲۶ / ۲ / ۸۸ لغایت ۳ / ۳ / ۸۸ درج و تاریخ مزایده نیز ۵ / ۳ / ۸۸ اعلام و منبع آن سازمان «اموال و املاک ستاد» اعلان  شده است.

آخرین نشر در خصوص این مزایده در روزنامه ی همشهری به تاریخ ۳ / ۳ / ۸۸ سال هفدهم شماره ی ۴۸۴۲ در صفحات اول وصفحات ۲۲ تا ۲۷ قابل رویت است.

همچنین مطلب مورد نظر، در صفحه ی ۲۵ شماره ی فوق روزنامه ی همشهری، در ذیل مازندران ردیف ۱ چنین آمده است:

آدرس: ساری-کیاسر- به طرف سمنان- کیلومتر ۱۸ روستای ایول- پشت خانه ی بهداشت

شماره ی پرونده: ۱۸۷۰

نوع ملک: زمین

کاربری ملک: بافت مسکونی

متراژ عرصه: ۹۴۱

مبلغ پایه ی مزایده: ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال با شرایط نقد و اقساط
توضیحات: فاقد سند مالکیت و به صورت قولنامه ای واگذار می گردد.

لازم به ذکر است این قبرستان قدمت ۱۰۰ ساله دارد که بهائیان روستای ایول اموات خود را در این مکان دفن می کردند. در سال ۱۳۶۲، بیست خانواده ی بهائی کشاورز ساکن این روستا همزمان با اوج گرفتن تحرکات بر علیه این جامعه مذهبی توسط افراد متعصب و محرک از روستای خود بیرون شدند به طوریکه خانواده های مزبور جهت حفظ اعتقادات خود مجبور شدند کل مایملک خویش را رها کرده و روستا را ترک نمایند.

در این راستا اقدامات ۲۶ ساله این روستاییان، شکایت در مرکز استان مازندران و شهرستان کیاسر و هم چنین به اولیای امور مملکتی به نتیجه نرسیده و موفق نشدند که به روستای خویش بازگردند. منازل مسکونی آنان در طی این دوره تقریبا (۹۰%) کاملا تخریب گردیده است که بعضاً طعمه ی حریق تعمدی گشته. و حال قبرستان آنان را از طریق مزایده به فروش گذاشته اند.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]