[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

 

مورّخهٴ: ۱۹ بهمن ۱۳۲۸

شمارۀ: ۲

 

تیمسار معظّم ریاست شهربانی کلّ کشور

محترماً معروض می‌دارد: با مراجعه به پروندهٴ مربوطه به قتل دکتر برجیس و تماس با دادستان و مطالعهٴ لازم گزارشات شهربانی مورد تأیید، مضافاً اوامر مبارک دربارۀ تسریع و تکمیل پروندهٴ امر به رییس شهربانی آموزش و به دادستان تأکید شد. سرهنگ ساری ‌اصلانی مأمور مرکز نیز به اتّفاق رییس شهربانی مشغول بررسی و تعقیب قضیّه بوده، پس از حصول نتیجه، گزارش کامل تقدیم خواهند نمود. وضع شهر نیز کاملاً عادّی، فعلاً جای نگرانی نیست.

 

سرتیپ ایروانی

 

رونوشت برابر با اصل است،

[امضاء]

۱۹ بهمن ۱۳۲۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]