[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 بسمه تعالی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

درود به روان پاک رهبر کبیر انقلاب اسلامی و درود به شهدای پاک ایران زمین

 

اینجانب وحید وجدانی که در تاریخ مهر ۱۳۶۲ دادخواستی مبنی بر علت مرگ جوان ناکام گروهبان سوم فوق‌دیپلم وظیفه بنام یوسف ایلخچی مقدم از جمعی لشکر ۲۸ سنندج تقدیم داشتم که جوابیه آن طی نامه شماره ۶۶۰۶۰-۷۶-۴۰۱ مورخ ۱۷ آبان ۱۳۶۲ از مدیر کارگزینی نزاجا به امضای سرهنگ باقری و سرهنگ خوشنویسان واصل گردید و در آن قید کرده بودند که پرونده امر به قضائی به – ف - ل ۲۸ پ (را) طی نامه شماره ۶۶۰۶-۷۶-۴۰۱ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ بازگشت به شماره ۳۸-۵۴-۲۰۱ مورخ ۷ اردیبهشت ۱۳۶۱ ارسال گردیده است. علی‌هذا از آن تاریخ تاکنون هیچ‌گونه اقدامی درزمینهٔ کشف علت مرگ نامبرده به عمل نیامده است.

با توجه به مراتب فوق اگر ریاست جمهوری امر به تحقیقات منصفانه بفرمایند مدارکی در دست است که مغایرت‌های کلی را در مورد علل مرگ این سرباز کشور جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که مشروح ماجرا در دادگاه عدالت ارائه خواهد شد.

تقاضا دارد ترتیبی اتخاذ شود که خون یک ایرانی به هدر نرود و پرونده امر در این مورد به قطعیت برسد.

 

با تشکر قبلی از توجهی که مبذول خواهید فرمود

وحید وجدانی

 

آدرس-تبریز-[آدرس]- تعمیرگاه کیوان

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]