[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

دادسرای انقلاب اسلامی کرج

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۶۱

شماره: ۲۵۷۸/ م – الف /٦١

پیوست

 

از: دادسرای انقلاب اسلامی کرج

به: سپاه پاسداران کرج

موضوع: محمود فروهر

 

 

طی وصیتنامه نامبرده مبلغ ۸۰۰۰ ریال پول همراه وسایل متهم بوده تحویل سپاه گردیده ولیکن مبلغ فوق‌الذکر هنوز تحویل این مرکز نشده، مقتضی است مسئله را پیگیری و نتیجه را اعلام نمائید.

 

دادیار اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی کرج- نادری

 

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]