[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۲۴۴

[صفحه:] ۳

 

مردم استان یزد

از عملیات ابتکاری و انقلابی دادستان یزد علی‌الخصوص اعدام جاسوسان اسرائیلی از فرقه منفور بهائیت، کمال پشتیبانی خود را ابراز و تائید مینماید. امید است با تائیدات امام زمان (عج) و رهبری‌های امام خمینی عملیات سریع و همه جانبه انقلابی خود را بر طبق موازین اسلامی تداوم بخشند.

اهالی بازار یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]