[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنام خدا

معاونت محترم وزارت نفت جناب آقای حاج مهندس موسیٰ خیّر دامت برکاته

محترماً بعرض میرسانم اینجانب علی بیضائی بواسطهٴ گرفتاری نا‌گواری که برای خانوده‌ٴ ما پیش آمده چند روز قبل خدمت حضرتعالی در وزارت نفت رسیدم ولی متاٴسّفانه اذن حضور داده نشد که مطالب خویش را ضمن زیارت شما بیان نمایم لازم دانستم بوسیلهٴ نامه شما را در جریان امر قرار دهم تا انشاءالله از راهنمائی آنجناب بیش از پیش رهنمون گردم باری شرح قضایا بدین قرار است: فرزند اینجانب پرویز بیضائی که دارای زن و فرزند است و مدت دو سه سال است که با وجود مخارج سنگین زندگی با بیکاری دست بگریبان است بماند نامبرده قبل از انقلاب حدود دو سه سالی در بیمارستان بانک ملّی استخدام میشود تا اینکه پس از انقلاب ایشانرا به عللی که ممکن است جنابعالی هم در جریان باشید پاکسازی و اخراج مینمایند حالیه پس از گذشت زمانی دادگاه انقلاب اسلامی و ادارهٴ اجرای احکام او را محاکمه و اظهار میدارند که شما چون در رژیم سابق غیرقانونی استخدام شده‌اید بایستی مبلغی را که ماهیانه دریافت نموده‌اید پرداخت نمائید و مبلغی را که تعیین کرده‌اند حدود - /۲۵۰۰۰۰ تومان است در غیر اینصورت باید روانهٴ زندان شوی آقای مهندس خدا را گواه میگیرم که مخارج پرویز با سه فرزند بیکار بعهدهٴ بنده میباشد و بهیچ وجه ما قادر بپرداخت چنین وجهی نیستیم در نتیجه جوانی بیگناه در ابتدای زندگی باید عمر خویش را در زندان سپری نموده و خانوادهٴ ما در حزن و اندوه بگذارد ضمناً این قضاوت را بجنابعالی که فردی خیرخواه و رئوف و مهربانی میباشید که شما را از قبل میشناسم واگذار مینمایم که آیا ممکن است کارمندی که ماهیانه دو یا سه هزار تومان در مقابل زحمات خود دریافت میکرده و صرف مخارج روزمره خود نموده حال پرداخت این مبلغ یکجا امکان‌پذیر میباشد یا خیر البته امکان‌پذیر نیست ضمناً متذکر میگردم که پس از انفصال مجدداً بانک ملّی طی نامه‌ ایشانرا بکار دعوت مینماید که فتوکپی حکم و دعوتنامه به پیوست میباشد به‌هرحال اینجانب هیچ راه و چاره‌ نداشتم جز اینکه دست به دامن شما شده تا در این امر مهم ما را مساعدت و راهنمائی توسّط دوستان و آشنایان دست اندر کار بفرمائید که در حقیقت خانوادهٴ بیچاره و سرگردان را از این مصیبت عظمیٰ نجات بخشید البته میدانم که جنابعالی هم کارتان زیاد است و هم تقاضای بنده مشکل ولی چاره‌ نیست دستگیری از اشخاص ضعیف و گرفتار امیدوارم اجری عظیم در بر‌داشته باشد و شاید بتوانید این خدمت مهم و ارزنده را برای خدمتگذار قدیمی خود تقبّل فرمائید امیدوارم خداوند متعال سعادت و سلامتی بشما و خانواده شریفتان عنایت فرماید.

منتظر الطاف بیکران آنجناب میباشم

خدمتگذار علی بیضائی

[امضا]

تلفن [ناخوانا] ۶۴۸۱۹۳

تلفن منزل ۶۳۱۵۰۷

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه پائین صفحه]

 

 

 

 بسمه تعالیٰ

برادر گرامی عزیزی رئیس‌کل محترم بانک ملّی ایران

با سلام طبق مذاکره تلفنی در مورد به حقّ نبودن برگرداندن حقوق زمان کار جهت احقاق حقّ و یا هرگونه بررسی و دستور اقدام عیناً به حضور حضرتعالی تقدیم شد.

۳۰ تیر ۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]