[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[فرم پرسشنامه مشخصات داوطلبان کلاسهای یکساله تربیت معلم]

 

در جواب بشماره ----- و موضوع ----- اشاره فرمائید

 

ضمیمه

مشخصات داوطلبان کلاسهای یکساله تربیت معلم

 

۱- نام- نام خانوادگی

۲- شماره شناسنامه

۳- محل صدور

۴- تاریخ و محل تولد

۵- سال ششم متوسطه در چه دبیرستانی تحصیل می‌کرده‌اید

۶- رشته‌ایکه دیپلم گرفته‌اید

۷- تاریخ فراغ از تحصیل

۸- نام و شغل پدر

۹- نام و شغل مادر

-۱۰ همسر دارید و یا خیر

۱۱- اگر دارید نام و شغل همسر

۱۲ -عده اولاد

۱۳- در کدام دانشکده تحصیل میکنید

۱۴- مذهب شما چیست

۱۵- آخرین پیغمبر مبعوث بر حق کیست

۱۶- آخرین کتاب آسمانی پروردگار کدامست

 ۱۷- شیعیان در غیبت امام عصر علیه‌السلام از مجتهد اعلم تقلید میکنند شما چه میکنید

۱۸- آدرس کامل منزل و شماره پلاک

۱۹- شماره تلفن

۲۰- نمونه امضاء

۲۱- چنانچه آدرس منزل یا هر یک از مشخصات دیگر در این اظهارنامه تغییر کند متعهد می‌شوم فوراً بدفتر آموزشگاه اطلاع دهم

 

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]