[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] بهرام

[تاریخ:] ۱ مهر ۱۳۳۴

[شماره:] ۷۴۹۰

 

خالصی زاده توجه کند

گرچه قصد نداشتم بار دیگر صفحات بهرام را با ذکر نام خالصی زادۀ عوام فریب و جاسوس ملوث کنم ولی از آنجائیکه در آخرین شماره منشور نور (!) که بر اثر افزایش تعداد آفتابه‌های مسجد شاه مدتی است منتشر نمیشود نامی از اینجانب برده و مرا معلوم الحال و بهائی خوانده است مجبورم بنا بمثل معروف برای آنکه او را شیر فهم کرده باشم ذهن سیاه و چشم کور و باطن خبیث او را با تذکر چند نکته کوچک باز کنم و قضاوت موضوع را بعهدۀ خوانندگان عزیز بگذارم.

خالصی زاده مینویسد «در مقابل حق و حقیقت دوستی نمیشناسم و از دشمنی نمی‌هراسم اینست که جواب مینویسم تا تشبث بایگونه [باینگونه] اشخاص ننمایند و امثال پرویز خطیبی معلوم الحال یا بهائی دیگر که سابقه آنها معروف است بمزخرفات خود ادامه دهند»

و نیز مینویسد:

«شما تصور میکنید که از فحش دادن روزنامه مبتذله بهرام به خطیب بلیغ و فصیح دانشمند آقای حاج میرزا عبدالله واعظ مشهور ایشان از وعظ و نصیحت مردم دست میکشند»

خالصی زاده باید بداند که اولا من بهائی نیستم و جدم همان میرزا رضای کرمانی مشهور است که جان خود را فدای حق و حقیقت و آزادی و استقلال ایران نمود در آن موقع نیز دشمنان آزادی و دلالان استعمار او را بغلط بهائی خواندند و اکنون خون همان راد مرد وطن پرست در عروق من جاری است و چنانچه لازم شود من نیز مانند او جان خود را در راه مبارزه بر علیه دشمنان آزادی و جاسوسان وطن فروش فدا خواهم کرد...

در خاتمه منتظرم که کلیه شپش‌هائی را که از وجود محترم سرکار و مریدان شما تغذیه میکنند بسیج فرموده و برای مبارزه با من حربۀ تکفیر را بدست بگیرید و باز هم مرا بهائی و معلوم الحال بخوانید.

بسیار خوب، چه عیب دارد، من و شما را مردم خوب میشناسند، آنها خودشان قضاوت خواهند کرد و خوب است شما و آن خطیب بلیغ و دانشمند! کمتر بخود زحمت بدهید.

پرویز خطیبی

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]