[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

تاریخ [ناخوانا]

شماره [ناخوانا]

پیوست -----

ای پیامبر به بندگانم بگو که به بهترین وجه سخن بگویند. قرآن کریم

 

اداره کل کارگزینی

بازگشت بنامه شماره۷۶۱۰/-۴- [تاریخ:] ٣٠خرداد ۶۱ اشعار میدارد:

١-طبق فتوای اکثر مراجع منجمله حضرت آیت ا[لله].العظمی امام خمینی پرداخت حقوق به افرادیکه وابسته به فرقه ضاله بهائیت میباشند از بیت‌المال دولت جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد لذا برقراری ارتباط و پرداخت حقوق و مزایای از طریق لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب ۲۴ مرداد ۵۸شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به افراد مذکور با [ناخوانا] علمای اعلام مغایرت دارد.

٢- چون امکان برقراری ارتباط از طریق لایحه مذکور افراد فوق‌الذکر مقدور نمی‌باشد گواهی انجام خدمت نیز نمیتوان برای آنان صادر کرد و ضمناً معافیتی نیز در این زمینه در قانون پیش بینی نشده و بموجب ماده ۵ لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی قبل از انجام خدمت موضوع قانون تحویل مدارک تحصیلی و یا تائید به آن بوسیله مؤسسات آموزشی و مقامات صالحه دیگر ممنوع است.

٣-برای رفع مشکلات موجود وزارت بهداری راه‌حلی انتخاب و در اصلاحیه‌ای که تهیه نموده گنجانیده است و در نظر دارد

آنرا به هیأت دولت تقدیم دارد.

دکتر نور احمد لطیفی

معاون نظارت و  پارلمانی

[امضا]

٢٢ خرداد ۶۱

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

[ناخوانا]

۹۵۲۹

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]