[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعالی

سازمان صنایع ملی ایران

 

تاریخ: -----

شماره: ۹۵۶۵۱/ ۱۰۷۷۱/۹۶۳

پیوست: -----

واحد: -----

 

شرکت سیمان

[مهر] شهید از همه افراد افضل است. شهید نظر می‌کند به وجهه الله - (امام خمینی)

 

به پیوست فتوکپی نامه شماره ۱۶۴۱/۲۴۰ مورخ ۲۴ بهمن ماه ۶۱ گروه بازرسی این سازمان جهت اطلاع ابلاغ میگردد. لازم است بررسی فرمائید در صورتیکه افراد موردنظر موضوع انتسابشان به فرق ضاله را اعتراف نکرده و نفی کنند پرداختهای مطابق قانون کار بایشان امکان‌پذیر خواهد شد.

 

گروه صنایع سیمان

مهدی گلزاده

مدیر گروه

[امضا]

 

ادهمی

مسئول اداری

[امضا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

[ناخوانا] تهران

۲۲۵۵۱

تاریخ: [۳۰ بهمن ماه ۱۳۶۱]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]