[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دولت جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

 

شماره: ۱۱۸۹۰ /۷۲۰

تاریخ: ۱۹ فروردین ۱۳۶۸

به: بانک ملی شعبه نارمک

از: اداره کل امور مالی و ذی‌حسابی- بازنشستگی مرکز

 

بر اساس نامه شماره ۶۷۷۷ -۲۸ آذر ۱۳۶۷ دفتر حقوقی و امور مجلس نخست‌وزیری مستند به رأی وحدت رویه شماره ۶۷ آبان ۱۳۶۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حقوق بازنشستگی خانم قدسیه رضوانی دارنده حساب پس‌انداز از شماره [حذف شده] نزد آن شعبه بر اساس مقررات مربوطه از نظر این اداره کل بلامانع میباشد./د

 

مسعود دیده‌ور

ذیحساب مدیر کلی امور مالی

از طرف [دیباج]

[امضا روی مهر رسمی]

 

گیرنده رونوشت:

١- بازنشستگی مرکز شناسائی [حذف شده]

 

ردیف بایگانی [حذف شده]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]