[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

جمهوری اسلامی ایران

نیروی زمینی

وزارت دفاع ملی

ابوب اجا (دایره تعاون)

(تلفن-----)

شماره ١٢- ٠٣ – ٧٠١ –٧/ ٣-٣٧

تاریخ: ۱۶ دی ۵۹

پیوست-----

 

به: سرگرد بازنشسته روشن بختیاریان

موضوع قطع حقوق بازنشستگی

باستناد نامه شماره ۳۴۸١- ۵- ۶۰۳ مورخه  ٢ دی ۱۳۵۸ و ماده ۵ فرمان همگانی ۹۴ ارتش جمهوری ایران حقوق بازنشستگی افسران بهائی بازنشسته قطع گردیده و در ردیف ۴۲ مشخصات سرکار ثبت گردیده است اینک چنانچه تمایل دارید در یکی از روزهای اداری باین اداره واقع در خیابان سوم اسفند سابق (سرگرد سخائی) دایره بازنشستگی  مراجعه و فرم عدم تبلیغ مرامی را تنظیم تا مجدداً نسبت به برقراری حقوق بازنشستگی تان اقدام بایسته انجام گیرد

سرپرست اداره بازنشستگی و بیمه ارتش. جا.ا. سرهنگ ستاد عربشاهین

[امضا]

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]