[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه تحلیلی خبری شیرازه

[تاریخ:] ۹ ارديبهشت ۱۳۹۱

 

شبكه بهايي پشت پرده فتنه سبز نقاب از چهره برداشت

نفوذ حلقه بهائيت در شبكه رسانه اي فتنه سبز به تدريج علني تر مي شود.

طي چند روز گذشته، شبكه صهيونيستي بالاترين با كنار گذاشتن برخي ملاحظات گذشته و در حالي كه اهانت به مقدسات اسلامي- شيعي را شدت بخشيده بود، ابتدا آرم شبكه استعماري- صهيونيستي بهائيت را تبديل به لوگوي خود كرد و سپس به تبليغ علني تلويزيون اين حلقه پرداخت كه تصادفا همنام پايگاه اينترنتي وابسته به گروهك شوراي هماهنگي سبز (كلمه) است. در تبليغات بالاترين درباره تلويزيون بهائيت، از آموزه هاي اسلام به عنوان خرافات و بردگي ياد شده است.

همزمان با پوست اندازي بالاترين، سايت نيمه تعطيل «صبح امروز» كه توسط مجتبي واحدي (مشاور فراري كروبي و سردبير سابق روزنامه آفتاب يزد) و شماري از روزنامه نگاران متواري راه اندازي شده بود، اقدام به انتشار ويژه نامه جانبدارانه براي بهائيت كرد كه مطالب آن از سوي دايان [دیان] علايي، شهرام صبا، ميثاق افشار، شاپور راسخ، سپهر عاطفي، فريدون وهمن، فرزان فرامرزي، عرفان ثابتي، اميد كشتكار، نويد خانجاني، سيمين فهندژ و... تهيه شده است.

آنچه در اين ميان جالب توجه است نقش فرد كلاهبردار و فرصت طلبي به نام ابراهيم مهتري است. نامبرده كه هيچ سابقه سياسي ندارد، در جريان فتنه سبز به قصد خروج از كشور و دريافت پناهندگي، اقدام به فريب مهدي كروبي- احتمالا به واسطه افرادي چون واحدي- كرد و مدعي شد بازداشت و در زندان مورد تجاوز قرار گرفته است! نامبرده پس از تحميق كروبي از كشور گريخت و طبق معمول پروژه هايي از اين دست، از تلويزيون شبكه جاسوسي انگليس- بي بي سي فارسي- سردرآورد. نامبرده در ادامه كلاهبرداري مالي- سياسي به شبكه بهائيت نزديك تر شده و در تدارك ويژه نامه بهائيت براي «صبح امروز» كمك كرده است.

يادآور مي شود مقر شبكه بهائيت در فلسطين اشغالي (شهرعكا) قرار دارد. بسياري از مقامات سياسي و اقتصادي متنفذ رژيم پهلوي مسلك انگليس ساخته بهائيت را پيشه كرده و در عمق دربار نفوذ داشتند. ترويج اباحي گري، انكار مهدويت و ايجاد شبكه فساد سياسي و اقتصادي و فرهنگي، از جمله كاركردهاي بهائيت در ايران بوده است.

در جريان حرمت شكني بي سابقه فتنه گران در روز عاشوراي سال ١٣٨٨ - ۶ دي- چند تن از عناصر بهايي حين تحريك به حرمت شكني و آشوب بازداشت شدند.

گفتني است طي روزهاي اخير تحركات مشابهي از سوي شبكه سعودي العربيه براي ترويج بهائيت و شبكه تلويزيوني وابسته به آن (من و تو) مشاهده شده است. شبكه من و تو توسط شبكه بهايي مستقر در انگليس و شبكه بي بي سي، راه اندازي شده است.

انتهای پیام/٢٠

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]