[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه خبری منادی

[تاریخ:] ۳ آبان ۱۳۹۱

 

دین سازی مخملباف از فرقه ضاله ی بهائیت

مخملباف از چهره های کلیدی فتنه ۸۸ در فیلم جدید خود با عنوان «باغبان» به تطهیر فرقه ضاله بهائیت پرداخته است.

به گزارش محسن مخملباف از چهره های کلیدی فتنه ۸۸ و سخنگوی میر حسین موسوی در خارج از کشور در فیلم جدید خود با عنوان «باغبان» به تطهیر فرقه ضاله بهائیت پرداخته است.

در بخشهایی از آنونس این فیلم که روایت گر سفر پدر و پسری فیلم ساز به حیفا، واقع در سرزمین های اشغالی فلسطین و مرکز بهائیان است، مخاطب با دیالوگ های بین نسلی و تبیین در خصوص پلورالیسم دینی مواجه می شود.

این فیلم تبلیغاتی که با هزینه بهائی های ساکن فرانسه تامین شده بدنبال تبیین آموزه های بهائیت برای مخاطبان است. موضوعی که به گفته یکی از منتقدان سینما اصلی ترین پیام فیلم به مخاطبان ایرانی است.

مخملباف در این فیلم کوشیده تا با تطهیر فرقه ضاله بهائیت از آن به عنوان مذهبی ایرانی یاد کند و با بازخوانی اعتقادات انحرافی این فرقه، سعی در جلب نظر اقشار جوان به سمت مبانی فکری آن کند. موضوعی که در اظهارات مخملباف به وضوح قابل ملاحظه است: ‌بسیاری از ما ایرانیان از انواع اندیشه‌ها و آئین‌ها و ادیان هندی، چینی، ژاپنی با خبرتریم، تا از اندیشه‌ها و آئین‌هایی نظیر بهائیت که خاستگاه‌شان ایران بوده است. فیلم باغبان برای دانستن است.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]