[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

[تاریخ:] ۱۹ تیر ۱۳۹۵

 

دفاع معنادار سازمان ملل و بهائیت از یکدیگر!

فرقه‌ی بهائیت که از ابتدای پیدایش، متکی به حمایت ابرقدرت‌ها بوده است؛ در مقابل سازمان ملل که وابستگی آن به پول و ابرقدرت‌ها برای همگان آشکار شده نیز، موضع حمایت‌طلبی گرفته و ماهیت آن را مطابق با تعالیم و پیش‌بینی‌های فرقه‌ی خود می‌داند. در مقابل سازمان ملل حمایت‌های بی‌دریغ خود را از فرقه‌ی بهائی، برای مقابله با نظام اسلامی ایران انجام می‌دهد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ فرقه‌ی بهائیت که موجودیت و پویایی خود را زیر چتر حمایت‌های نهادها و دولت‌های خارجی، مخصوصاً در زمان فعلی آمریکا و اسرائیل می‌یابد، از بدو تشکیل خود تا کنون، تن به حمایت از سیاست‌های این دولت‌ها، از کمک در فتح ویتنام به آمریکا گرفته [۱] تا کمک به فرانسه در حفظ مستعمراتش [۲] و... داده است.

یکی از نهادهای حامی فرقه‌ی بهائیت که از ابتدای پیدایش، وابستگی، جانب‌داری و گام برداشتن در راه تأمین منافع ابرقدرت‌ها را در پیش گرفته، سازمان ملل متحد می‌باشد. سیاست‌های این فرقه در قبال سازمان ملل، از بدو پیدایش این سازمان (در سال ۱۹۴۵ م)، تا کنون، دفاع از ماهیت و عملکرد آن و در مقابل، به رسمیت شناخته شدن و حمایت‌های بی‌دریغ این سازمان، از فرقه‌ی بهائیت است.

به همین منظور، در یکی از برنامه‌های شبکه‌ی «آئین بهائی»، ماهیت سازمان ملل، مطابق با تعالیم بهائیت معرفی می‌شود و بیان داشته می‌شود: «دیانت بهائی، سال‌ها قبل از تأسیس جامعه ملل، در نظام و ساختار پیشنهادی خود برای اداره‌ی جهان، سازمان و نهادهای قدرتمندی را پیش‌بینی کرده بود که یکی از این نهادها، محکمه‌ی بین‌المللی بود... بهائیان، هرچند تشکیل جامعه ملل و سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته را کافی نمی‌شمارند، اما مغتنم می‌دانند و آن‌ها را در مسیر تحقق آرمان‌های صلح‌طلبانه‌ی دیانت بهائی، محسوب می‌کنند. ».[۳]

اکنون می‌گوییم سازمان‌مللی که بهائیان، آن را وعده داده شده‌ی خود می‌خوانند، الزاماً نمی‌تواند برای دفاع از ملّت‌ها باشد؛ چرا که نمایندگان آن از سوی دولت‌ها تعیین و برای حل مناقشات دولت‌ها با یکدیگر است، آن هم با پایین رفتن کفه، به سود دولت‌هایی که قدرت بیشتری دارند. سازمان مللی که بهائیان بر خلاف دستور رهبرشان مبنی بر عدم مداخله در سیاست [۴]، حرص عضویت در نهادهای مختلف آن را دارند؛ با گرفتن پول، به حمایت از کشورهای جنگ‌طلب پرداخته و در جهت برقراری صلح، هرکجا که به ضرر قدرت‌های بزرگ باشد، حرکت نمی‌کند؛ بطور مثال، اسم رژیم سعودی را از فهرست ناقضان حقوق کودکان خارج می‌سازد![۵] و هیچ‌گاه متعرض رژیم کودک کش صهیونیستی نمی‌شود!

این در حالیست که حمایت از چنین سازمانی، با رسالت ادیان سازگار نیست، چرا که ادیان متکفل امور ملت‌ها و دفاع از مظلوم هستند؛ اما متأسفانه فرقه‌ی بهائیت، این سازمان جانب‌دار را وسیله‌ای برای تحقق شعار صلح بهائیت، معرفی می‌کند.

و در آخر با نگاهی اجمالی به گزارش‌های هدف‌دار و غیرمنصفانه‌ی سازمان ملل در دفاع از بهائیان ایران و در مقابل، سکوت این سازمان در مقابل کشتار و سرکوب مردم فلسطین، یمن، بحرین و...، به خوبی دست پنهان و در برخی اوقات آشکار صهیونیست و جهان امپریالیست را در پس تصمیم‌گیری‌ها و جبهه‌گیری‌های این سازمان وابسته، می‌توان مشاهده و دفاع این سازمان از بهائیت در ایران را صرفاً جهت مقابله با نظام اسلامی در ایران می‌توان ارزیابی کرد.

پی‌نوشت:

[۱] جهت مطالعه‌ی بیشتر بنگرید به مقاله‌ی: پشت پرده حضور بهائیت در ویتنام

[۲] جهت مطالعه‌ی ببیشتر بنگرید به مقاله‌ی: علت درخواست فرانسه برای اعزام مبلّغ بهائی به مستعمراتش چه بود؟!

[۳] شبکه‌ی آئین بهائی، عنوان برنامه: صد و نود.

[۴] مجله اخبار امری، ارگان رسمی بهائیان ایران، ش ۵، دی ۱۳۲۵ هـ ش.

[۵] جهت مطالعه‌ی بیشتر بنگرید به روزنامه کیهان، به تاریخ ۱۴ / ۴ / ۹۵ ، کد خبر: ۲۱۳۸۳، صفحه‌ی ۱۲، درخواست اساتيد دانشگاه هاي معتبر جهان از بان كي مون براي مقابله با جنايات آل سعود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]