[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

[تاریخ:] ۱۷ اسفند ۱۳۹۴

 

فتواهای آیت الله نوری همدانی در خصوص بهائیان

آیت الله نوری همدانی (دامت ظله العالي) از مراجع عظام تقلید، ازدواج با بهائیان را باطل می‌داند. ایشان هرگونه ارتباط و معامله‌ی با پیروان این فرقه‌ی ضاله را حرام دانسته است. کار کردن برای بهائیان و گرفتن دستمزد از آن‌ها، هدیه دادن به بهائیان و هدیه گرفتن از آن‌ها، تبلیغ بهائیت و کمک کردن به آن‌ها طبق فتوای ایشان حرام است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آیت الله شیخ حسین نوری همدانی (زید عزه) از مراجع عظام تقلید است که در سال ۱۳۰۴ ه‍.ش در شهر همدان متولد شدند. در این مقاله به فتواهای ایشان در خصوص فرقه‌ی ضاله‌ی بهائیت می‌پردازیم.

۱- معامله با بهائیان: «هر نوع معامله و ارتباط با فرقه‌ی ضاله‌ی بهائیت حرام است.»[١]

۲- تبلیغ بهائیت: «تبلیغ فرقه‌ی آن‌ها حرام است.»[٢]

۳- ازدواج با بهائیان: «جایز نیست.»[٣]

۴- کار کردن برای بهائیان و گرفتن دستمزد از آن‌ها: «حرام است» [۴]

۵- کمک کردن به بهائیان: «جایز نیست.»[۵]

۶- هدیه دادن و هدیه گرفتن از بهائیان: «نمی‌توان به آن‌ها هدیه داد یا از آن‌ها قبول هدیه کرد.»[۶]

۷- جایگاه بهائیان در میان ادیان الهی: «بهائیان جزو اقلیت‌های دینی شمرده نمی‌شوند.»[٧]

۸- طهارت و نجاست بهائیان: «بهائیان نجس هستند.»[٨]

به امید روزی که با پیروی از علمای اسلام و مراجع عظام تقلید، بساط هرگونه گمراهی و ضلالت در جوامع اسلامی و در عرصه‌ی گیتی برچیده شود.

پی‌نوشت:

[١] بنگرید به: پایگاه اطلاع‌رسانی مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی، سؤال ۲۱.

[٢] بنگرید به: پایگاه اطلاع‌رسانی مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی، کد استفتاء: ۲۳۸۰۷، تاریخ استفتاء: ۱۵/۱۲/۱۳۹۴.

[٣] همان، کد استفتاء: ۲۳۸۰۵، تاریخ استفتاء: ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۹۴.

[۴] همان، کد استفتاء: ۲۳۸۰۹، تاریخ استفتاء: ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۴.

[۵] همان، کد استفتاء: ۲۳۸۱۱، تاریخ استفتاء: ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۴.

[۶] همان، کد استفتاء: ۲۳۸۱۰، تاریخ استفتاء: ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۴.

[٧] همان، کد استفتاء: ۲۳۸۰۸، تاریخ استفتاء: ۱۵/ ۱۲ /۱۳۹۴.

[٨] همان، کد استفتاء: ۲۳۸۰۶، تاریخ استفتاء: ۱۵/ ۱۲ /۱۳۹۴.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]