[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

[تاریخ:] ۵ اسفند ۱۳۹۴

 

فتواهای آیت الله بهجت (رحمه الله) در خصوص بهائیان

آیت الله بهجت (رحمه الله) بهائیان را کافر و نجس دانسته و معامله‌ی با آن‌ها را مطلقاً جایز نمی‌دانند. عقد ازدواج با پیروان این فرقه‌ی گمراه، طبق فتوای ایشان باطل است و اگر شخصی از روی جهل به مسأله با آن‌ها ازدواج کرده باشد، عقد او باطل است و چنانچه زن بهائی با مرد مسلمان ازدواج کند، مستحق مهریه نخواهد بود...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آیت الله محمد تقی بهجت (رحمه الله) از عرفای به‌‌نام و از مراجع عظام تقلید، متولد ۱۲۹۵ ه‌.ش در شهر فومن و متوفای ۱۳۸۸ ه‌.ش در شهر قم است. در این مقاله به استفتائاتی که از ایشان در خصوص بهائیان شده است، با ذکر عنوان و جواب می‌پردازیم:

۱-طهارت و نجاست بهائیان: «آن‌ها كافر و نجس هستند» ۱

۲-ارشاد بهائیان: «اگر احتمال تأثيرپذيرى از آن‌ها نباشد، جايز است. » ۲

۳-معامله‌ی با بهائیان: «معامله‌ی با بهائی مطلقاً جایز نیست. » و در جای دیگر فرمودند: «معامله‌ی با بهائى‌ها مانند معامله‌ی با ساير مشركين و كفار غير اهل ذمّه است. » ۳

۴-تدریس شاگردان بهائی: «اگر به نحوى سبب تقويت حزب او مى‌شود، جايز نيست. » ۴

۵-ازدواج با بهائی: «عقد ازدواج باطل است. » ۵

۶-مهریه‌ی زن بهائی که مرد مسلمان از روی جهل به مسأله با او ازدواج کرده است: «واجب نيست چيزى به او بدهد. » ۶

۷-آیا تصرف در اموال بهائیان حرام است؟ «خیر» ۷

۸-آیا بهائیانی که در کشور اسلامی هستند، در امان هستند؟ «خیر. » ۸

۹-قرار دادن قرآن در اختیار بهائیان: «اشکال دارد. » ۹

۱۰-نماز خواندن در خانه‌ای که از فرد بهائی مصادره شده است: «اگر بدانند كه آن فرد بهائى بوده، اشكالى ندارد، به شرط اين كه از آن‌ها نباشد كه حين ارتداد، اموال او به وارث وى مى‌رسد» ۱۰

۱۱-اموال بهائی بعد از فوت او در صورتی که وارث مسلمانی نداشته باشد: «ورثه‌ی بهايى او ارث نمى‌برند وضعاً، ولى تكليفاً بايد ملاحظه كنند كه فتنه و مفسده‌ای بر آن مترتب نشود. » ۱۱

۱۲-فروش خانه به شخص بهائی: «بهائی مالک نمی‌شود. » ۱۲

به امید روزی که بساط تمامی فِرَق ضاله و مُضِلّه از جوامع اسلامی و سایر جوامع برچیده شود.

پی‌نوشت:

۱آیت الله محمد تقی بهجت، استفتائات، قم: انتشارات دفتر حضرت آیت الله بهجت، ۱۴۲۸ ه‌.ق، ج ۱، ص ۱۱۰، مسأله‌ی ۳۶۸.

۲ همان، ج ۳، ص ۱۴۶، مسأله‌ی ۳۸۶۸.

۳سید محسن محمودی، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ورامین: انتشارات علمی فرهنگی صاحب الزمان «عج»، ۱۳۸۶ ه‌.ش، ج ۳، ص ۷۰؛ آیت الله محمد تقی بهجت، استفتائات، قم: انتشارات دفتر حضرت آیت الله بهجت، ۱۴۲۸ ه‌.ق،  ج ۳، ص ۲۵۰، مسأله‌ی ۴۱۹۰.

۴آیت الله محمد تقی بهجت، استفتائات، قم: انتشارات دفتر حضرت آیت الله بهجت، ۱۴۲۸ ه‌.ق، ج ۳، ص ۲۳۸، مسأله‌ی ۴۱۵۰.

۵همان، ج ۴، ص ۸۷، مسأله‌ی ۴۸۷۶.

۶همان، ص ۴۱، مسأله‌ی ۴۶۹۲.

۷همان، ص ۳۱۵، مسأله‌ی ۵۶۶۲.

۸همان، ص ۳۱۵، مسأله‌ی ۵۶۶۲.

۹همان، ج ۱، ص ۸۳، مسأله‌ی ۲۸۰؛ همان، ص ۴۱۳، مسأله‌ی ۱۴۵۹.

۱۰همان، ج ۴، ص ۳۱۲، مسأله‌ی ۵۶۵۲.

۱۱همان، ص ۴۳۲، مسأله‌ی ۶۰۶۷.

۱۲همان، ج ۳، صص ۲۵۱-۲۵۰، مسأله‌ی ۴۱۹۱.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]