[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

[تاریخ:] ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

 

بهائیت؛ دین صادراتی اسرائیل!

در مقابل خوش خدمتی رهبران بهائیت از اسرائیل، این رژیم در کنار نسل‌کشی و آوارگی فلسطینیان، بهائیت را به رسمیت شناخته است. اما به راستی اگر بهائیت در اسرائیل به رسمیت شناخته شده است، پس چرا محدودیت‌های شدیدی برای فعالیت و یا حتی حضور بهائیان در اسرائیل وجود دارد؟! با این حال، بهائیت را تنها می‌توان تفکر صادراتی اسرائیل دانست.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در مقابل خوش خدمتی و اطاعت محض رهبران بهائیت از اولیای رژیم کودک‌کش صهیونیستی، این رژیم در کنار نسل‌کشی و آوارگی فلسطینیان، بهائیت را به رسمیت شناخته و به حمایت از آن روی آورده است.

اما با توجه به رسمیت شناخته شدن بهائیت در اسرائیل، چرا پیشوایان بهائی در کنار اصرارشان به لزوم تبلیغ ، اسرائیلی‌ها را از این قانون مستثنی کرده‌اند؟! و هیچ بهائی حق ندارد یک یهودی را به دین خود دعوت کند؟ اگر اسرائیل بهائیت را به رسمیت می‌شناسد، پس چرا سران تشکیلات بهائی موظف به رعایت انحصار تعداد خاصی از پیروان خود در این سرزمین هستند و هرآنکس که بدون اجازه‌ی آنان و خارج از نوبت به اسرائیل سفر کند را مشمول طرد روحانی قرار می‌دهند؟! آری؛ بدون شک اسرائیل، بهائیت را تنها به چشم مسلکی ساختگی، وابسته و صادراتی می‌نگرد که پیروان آن، وظیفه‌ی جاسوسی برای این رژیم را بر عهده دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]