[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

[تاریخ:] ۱۴ آبان ۱۳۹۶

 

انتقاد وزیر علوم انتاریو از نقض حقوق بهائیان ایران!

وزیر علوم انتاریو (کانادا)، ضمن تبریک دویستمین سالگرد تولد پیامبرخوانده‌ی بهائیان، از نقض حقوق بهائیان ایران، ابراز نگرانی کرد. اما جالب است بدانیم اعتراض این مقام کانادایی به وضعیت حقوق بشر در ایران در حالیست که دولت کانادا، بخاطر نقض حقوق بومی‌های این کشور و فروش جنگ‌ابزار به رژیم جنایت‌کار سعودی، به شدت تحت انتقاد قرار دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جناب رضا مریدی، وزیر علوم انتاریو (کانادا)، با انتشار پیامی ویدیوئی، دویستمین سالگرد تولد پیامبرخوانده‌ی بهائیان را تبریک گفت. وی در پایان پیام خود مدعی شد که بهائیان در ایران، بدون هیچ دلیلی مورد پیگرد و حبس قرار می‌گیرند و از حقوق و آزادی‌های اساسی و اولیه محروم می‌گردند.[به نقل خبرگزاری بهائی]

اما جالب است بدانیم این مقام کانادایی، در حالی از وضعیت حقوق بهائیان ایران ابراز نگرانی می‌کند که اساساً پایه‌های حکومت کانادا، بر روی خون بومیان این کشور بنا شده است. بد نیست بدانیم کانادی قرن ۲۱ نیز (با آن ظاهر حقوق بشری)، به دلیل نقض حقوق بومی‌های این کشور؛ در مجامع بین المللی به شدت، تحت انتقاد قرار دارد.[خبرگزاری تسنیم] تا جایی که حتی دادگاه حقوق بشری کانادا نیز در مقابل دیدگان جهانیان، مجبور به محکومیت دولت این کشور در نقض حقوق بومیان این کشور شده است.[خبرگزاری ایرنا]

در پایان این پرسش مطرح می‌شود: اگر به راستی دولت‌مردان کانادا نگران نقض حقوق بهائیان در ایران هستند (و بر فرض محال خود پرونده‌ی پاکی دارند)، چگونه به رژیم سعودی (که قاتل شهروندان شیعه‌ی خود است)، جنگ‌ابزار می‌فروشند و حکومت ایران را برای پیگرد جاسوسان بهائی مؤاخذه می‌کند؟![خبرگزاری تسنیم] آری؛ به راستی که دشمنان این نظام و انقلاب، از جاسوسان بهائی خود، پُلی برای فشار بر این نظام و انقلاب ساخته‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]