[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

[تاریخ:] ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

 

ادعای تجدد و تقلید غیرحکیمانه‌ی احکام، در بهائیت!

بهائیان در حالی مدعی می‌شوند که احکام ۱۴۰۰ سال پیش اسلام نمی‌تواند جواب‌گوی نیاز امروز بشر باشد که پیشوایان این فرقه احکام و آموزه‌های خود را نیز از سایر ادیان کپی‌برداری ناقص کرده‌اند. اما اگر احکام اسلامی متناسب با جامعه‌ی امروز نیست، پس چرا به طور مثال پیشوایان بهائیت به جای یک کعبه، دو کعبه برای انجام حج بهائی تعیین کرده‌اند؟!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مبلّغی بهائی و یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت، به بررسی ادعای مدرن بودن احکام و تعالیم بهائیت و سنجش آن با حکم حج در این فرقه پرداختند.

پژوهشگر: چه محذور عقلی برای پذیرش خاتمیت اسلام وجود دارد و چرا فرقه‌ی بهائیت مدعی نسخ اسلام می‌شود؟!

مبلّغ بهائی: هر عصری اقتضائات خاص خود را دارد، لذا احکام ۱۴۰۰ سال پیش اسلام نمی‌تواند جواب‌گوی نیاز امروز بشر باشد.

پژوهشگر: بر خلاف ادعای شما، نه تنها به روزرسانی در احکام بهائیت دیده نمی‌شود، بلکه پیشوایان این فرقه با کپی‌برداری ناقص، تنها احکام ادیان گذشته را با تغییراتی غیرحکیمانه، به خود نسبت داده‌اند.

مبلّغ بهائی: به فرموده‌ی عبدالبهاء: «تعالیم حضرت بهاءالله فی الحقیقه مثل ندارد، روح این عصر است و نور این قرن»[۱]، اگر شما یک مثال در نقض این گفته داشتید، حتما آن را برای رسوایی آیین بهائی بیان می‌کردید.

پژوهشگر: مثال‌ها که بسیار است اگر شما منطق حق جویی داشته باشید! اما برای نمونه، مسئله‌ی حج در بهائیت؛ همچنان که پیامبرخوانده‌ی بهائی با تقلید از دین مبین اسلام، حکم به وجوب حج بر پیروان ذکورش داده است: «قَد حَكمَ الله لِمَن استطاعَ منكم حج البیت دونَ النساء عَفَی الله عنهنّ رحمه [۲]؛ همانا خدا حج بیت را به کسانی از شما که استطاعت دارند، حکم نموده است؛ به غیر از زنان؛ خداوند از ایشان بخاطر رحمتش گذشت کرد».

اما مگر پیشوایان بهائی احکام اسلامی را قدیمی و نامتناسب با دنیای امروز نمی‌دانستند؟! پس چگونه میرزابهاء تقلید ناقصی از اسلام کرده و برای اغنام خود به جای یک کعبه، دو کعبه‌ی ساختگی برای انجام حج تعیین و بهائیان را موظف به انجام فرایض لات شیراز [۳] و عزای بغداد [۴] کرده است! به راستی چه ضرورتی داشته تا مدعی آورنده‌ی به روزترین ادیان، با تقلید از حج اسلامی حکم به وجوب حجی دهد که نه تنها به روز رسانی در آن به چشم نمی‌خورد، بلکه ستایش بشرهای مدعی خدایی و در نتیجه دوری از توحید الهی را در پی دارد؟! ...

پی‌نوشت:

[١] عباس افندی، خطابات، لانگنهاین آلمان: لجنه‌ی ملّی نشر آثار امری، بی‌تا، ج ۳، ص ۷۸.

[٢] حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۲۸.

[٣] لات: نام یکی از بت‌هایی که اعراب پیش از اسلام می‌پرستیدند (کنایه به خانه‌ی علی‌محمد باب در شیراز به عنوان یکی از مکان‌های حج بهائی).

[۴] عزای: نام یکی از بت‌هایی که اعراب پیش از اسلام می‌پرستیدند (کنایه به محل اقامت بهاء در بغداد به عنوان یکی دیگر از مکان‌های حج بهائی).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]