[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سپید و سیاه

[تاریخ:] ۱۲ مرداد ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۱۱۷

[صفحه:] ۴۸

 

یک نکته درباره هویدا

مجله محترم سپید و سیاه

در شماره ۱۱۱۲ مورخ ۶ تیر ۱۳۵۸ مجله [ناخوانا][جلیله] سپید و سیاه و مطلبی تحت عنوان عکسی از پدر هویدا چاپ و در آن درباره فرش تقدیمی امیرعباس هویدا به معبد عكا مطالبی نوشته شده بود که درست نیست مضافاً به اینکه بهائیان در خاک اسرائيل معبدی ندارند و امیرعباس هويدا بهائی نبود.

گرچه پدر هویدا تا پایان دوره حیات عبدالبهاء (۱۹۲۱ میلادی) بهائی بود ولی پس از آن به علت مداخله در امور سیاسی طرد شد و در تمام طول حیات هويدا عملی یا حرفی از او دیده یا شنیده نشد که حتی نسبت به امر بهائی سمپاتی دارد تا چه رسد به اظهار ایمان که لازمهاش امضاء برگ اظهارنامه تسجیلی بهائی است که او هرگز آنرا امضاء نکرده بود.

با آنکه مادر امیرعباس هویدا مسلمان بود ولی بدلیل آنکه زمانی پدرش بهائی بود کوشش میکرد که با مخالفتهایش با جامعه بهائی شهرت بهائی بودن را از خود دور کند. و این کوشش را به انحاء مختلف نشان میداد تا عملاً هم هرگونه نسبتی را با جامعه بهائی تکذیب کرده باشد.

در خاتمه به عرض میرساند که انتشار اینگونه مطالب باعث تحریک عرق عصبیت هموطنان عزیز میشود که نتیجهاش وقایع شیراز قبل از پیروزی انقلاب و وقایع یاسوج و بسیاری از نقاط دیگر پس از پیروزی انقلاب است که هزاران نفر بیخانمان شدند.

با آرزوی موفقیت ه - م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]